Risiko Anti Pengubahan Wang Haram & Produk

RISIKO PRODUK

Aset dengan nilai tinggi yang boleh dibeli dan dijual dalam jangka masa yang singkat sangat menarik bagi pengubahan wang haram. Aset khas merangkumi Seni, Logam Berharga, Harta Tanah, Kereta.

Pengubahan wang haram bagaimanapun tidak terhad kepada jenis Mega888 Malaysia ini. Kasino (termasuk kasino dalam talian) adalah kaedah lain yang popular untuk pengubahan wang haram, serta penggunaan pembayaran elektronik dalam talian seperti PayPal dan E-Bay. Dagangan sekunder dalam dasar dan polisi Endowmen yang menawarkan tempoh penyejukan sama seperti terdedah.

Contoh produk dan perkhidmatan dengan risiko yang wujud termasuk –

* Perbankan Swasta * Perbankan
Koresponden
* Kewangan Berstruktur
* Komoditi
* Urus niaga yang kompleks
* Perkhidmatan yang melibatkan perdagangan dan penghantaran wang kertas dan logam mulia
* Perkhidmatan yang bertujuan menjadikan pelanggan tidak dikenali * Produk yang membenarkan / memudahkan pembayaran kepada pihak ketiga
* Produk atau produk berasaskan Internet yang memudahkan akses bukan bersemuka yang mudah

Pasaran Kewangan digunakan secara meluas oleh pengubat haram. Pasaran sekuriti dan derivatif – keduanya dapat menawarkan jalan audit kabur – dikhabarkan akan menjadi kenderaan pilihan pertama bagi pencucian yang lebih canggih.

Produk berstruktur yang kompleks dan melibatkan transaksi luar pesisir adalah kegemaran lain, begitu juga produk Over-The-Counter yang dirundingkan secara peribadi antara dua pihak dan diperdagangkan tanpa melalui pertukaran.

PERKHIDMATAN

Profesional seperti Broker, Akauntan dan Peguam, sering digunakan oleh pencucian untuk memudahkan penempatan hasil haram ke dalam sistem kewangan. Seorang profesional yang mewakili perniagaan pencucian wang membolehkan pengubah haram menjauhkan diri dari dana kotor mereka. Dalam keadaan itu, profesional mungkin sengaja atau tidak sengaja bertindak sebagai “penjaga pintu” bagi pencucian.

Leave a Comment

Your email address will not be published.